A titkos ablak online dating

Min­denünnen egyaránt az égre röppen tekintetünk, a menny a földtől mindenütt egyforma távolságra van.” „Ne idegenként bolyongjon az ember saját birodalmában […].

Aki nem tudja, hogy a villám elektromos szikra, aki a fizika, kémia és biológia legfontosabb alaptényeit nem ismeri, azt manapság műveletlennek nevezzük.

Bárhová űz tehát a sors, siessünk oda vidáman és emelt fővel, ret­­tenthe­tetlenül, s végigvándorolhatjuk az e­­­­­­­­­­­­­­gész földkerekséget, e világon igazi számű­ze­­tés nem lehet; mert a világon semmi sincs, amivel az ember közösséget nem érezne.

A modern európai ember végre elérkezett Hérakleitosz igazságához: a lélekvilág határtalanságának felismeréséhez. Utána más fontosabb, alapvetőbb lépések következnek. De már itt főként legnagyobb képviselőiben, Klagesban, Jungban, az ember kezdi megérteni, hogy az ezer évig elhanyagolt belső világot éppen úgy fel kell fedezni, mint Amerikát és Ausztráliát, éppen úgy térképezni kell, be kell utazni és éppen úgy meg kell ismerkedni az ott lakó lényekkel, mint Közép-Afrikában, vagy Grönlandban. Ez a világ itt ma projekció, éspedig egy igen alacsony éberségi fokon álló ember projekciója.

A hagyomány nyelvén szólva, amit kivetít, az valóság, és sejtelme sincs arról, hogy „a világ a helytelen tudás súlyától eltorzított szellem”. Valóságnak venni azt, ami káprázat, és amit a lefokozott éberségben kivetített hamis képzetek szövevénye tart fenn, az embert oda juttatja, ahol van, ahol az önmaga által épített összetévesztés-rendszeren nem képes keresztüllátni, és a tényleges valóság elől el van zárva.

A fejlődés modern absztrakt fogalom; a genezis kozmikus világtörténés. A ánál, bélyegénél fogva, de szakrális harmadsorban karakterénél, vagyis a lét határán elfoglalt helyzeténél fogva is, mert ez a helyzet a transzcendencia határa. Őse, mint a modern szellemiségé: Kierkegaard és Nietzsche.

Genetikusan az ember bizonyos határozott állomást és bizonyos helyzetekben határozott arculatot-határesetet jelent és képvisel. Náluk merül fel a kérdés először, hogy abból a katasztrófából, amelybe az európai emberiség, kultúra, vallás, ember, társadalom, tudomány, szellem jutott, – a kiút csak az ember lehet.

Search for a titkos ablak online dating:

a titkos ablak online dating-63a titkos ablak online dating-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “a titkos ablak online dating”